משחקים מתמטיים

"הדרך הטובה ביותר ללמוד היא לשחק בדברים נפלאים" (אפלטון) .

בפרקטל – במקום לפתור המון תרגילים – פשוט משחקים 🙂