היום המשימה היא לנחש בדף חשיבה מספר 2 האם המחוג הקטן מצביע על שעה עגולה.
אפשר לנחש זאת ע" מתיחת קו דמיוני על גבי ציר הסימטריה של קטני לכיוון המעגל.
אחרי הניחוש של הילד/ה אנא הנחו אותו/ה כיצד לבדוק את הניחוש שלו/ה בעזרת עיפרון וסרגל.
צפו בוידאו ההדגמה (אפשר לצפות בו עם הילד/ה).

הכנה לדף חשיבה 2