היום המשימה היא לשחק במשחק: "תלת-זיכרון".
"תלת זיכרון" דומה מאוד למשחק "דו-זיכרון" ששיחקתם אתמול.
ההבדל: שבמשחק "תלת זיכרון" משתמשים גם בקלפי המאות,
ובכל שלב הופכים מספר תלת ספרתי ולא מספר דו ספרתי.
תהנו:)
תלת זכרון