היום התפקיד שלך הוא ללחוץ על play לצפיה בסרטון "אין סודות" פרק ב המצורף.
נא לא לצפות מהנייד אלא ממסך גדול יותר.
אם יש עוד זמן וכוח אפשר לפתור יחדיו את דף חשיבה מספר 11.
בהנאה 🙂